Extra Leer KRACHT

Bericht:

11:10 13-08-2018
Liesbeth

Leeftijd of verzorger van..

Benno, groep 8 en 12 jaar
In januari 2018 zijn wij in contact gekomen met juf Nelly. Onze zoon had een schooladvies gekregen welke niet overeenkwam met zijn rapporten. Wij hadden het gevoel dat er niet uitkwam wat er zeker wel in zat. Onze zoon wilde graag naar het Bonhoeffer college maar kwam daarvoor net iets tekort.

Na een uitgebreide intake bij juf Nelly, waar alle tijd voor genomen werd, is er een plan van aanpak opgesteld om te werken aan gemiste schoolinformatie maar ook aan de onderliggende actieve reflexen. En met een goed resultaat. Het advies van de school bij zijn eerste rapport was bij zijn laatste rapport heel anders en beter passend bij onze zoon. Na de zomervakantie begint hij op het Bonhoeffer waar hij uiteraard heel blij mee is.

Onze zoon komt graag bij juf Nelly, heeft het enorm naar zijn zin en zegt regelmatig dat als juf Nelly het uitlegt hij het veel beter begrijpt. Het zelfvertrouwen in het leren is duidelijk vooruitgegaan.

Het contact met juf Nelly (d.m.v. aantekeningen/notities/opdrachten in een schriftje) is duidelijk en prettig. Maar er is ook genoeg tijd voor een persoonlijk gesprek.

Met de thuisopdrachten voor de oefeningen gaat het helaas iets moeizamer. Bij juf Nelly is het altijd leuk, maar thuis schiet het er nog wel eens bij in om te oefenen. In het begin stond ik wat sceptisch tegenover deze oefeningen maar heb het nut hier inmiddels wel van ingezien. Toch blijft het moeilijk om onze zoon hiervoor te stimuleren, maar daar werken we aan.
14:45 28-09-2016
Daniëlle

Leeftijd of verzorger van..

Moeder van Jor, groep 7 en 8
Net als ikzelf heeft onze zoon Jor een ernstige vorm van Dyslexie. In groep 4 en 5 hebben we daarom een zeer intensieve dyslexie training gevolgd die door de ziektekostenverzekering werd vergoed. Niet alleen was dit zowel voor hem als voor ons heel zwaar (4 keer per week 30 min huiswerk twee jaar lang) ook was het voor Jor heel erg frustrerend omdat de spelling regels en het lezen op dezelfde manier aangeboden en geoefend worden als op school en dat werkte voor Jor dus niet. Bovendien had ik zelf het gevoel dat men het probleem niet goed begreep. Er werd puur naar het spellen en lezen gekeken, men had geen idee van de andere problemen waar een leerling (met deze vorm) van dyslexie tegen aan loopt. Daarom konden ze Jor ook niet goed uitleggen waarom dingen niet lukken of juist extra goed gaan bij hem.
Na het beëindigen van deze training zakte Jor dan ook alweer snel terug in niveau, ten einde raad kregen we via via, het advies om een cursus Ik Leer Anders te gaan doen.

Toen ik me hier in ging verdiepen was het net of er eindelijk eens iemand begreep wat er in zijn hoofd gebeurde ik herkende bij mijzelf heel veel van de problemen en de talenten die in het boek staan beschreven. In de hoop dat dit voor Jor ook zou opgaan zijn we de cursus bij Nelly Harmse gaan volgen; één keer in de maand samen en tussendoor kreeg Jor privé huiswerkbegeleiding. We hebben wel even heel erg getwijfeld of we weer aan een traject wilden beginnen waarbij we weer zoveel thuis zouden moeten oefen, maar van af het begin ging dit heel anders; Jor voelde zich begrepen en boekte resultaat.

Aan Nelly kon hij de dingen die hij op school niet snapte nog een keer vragen en dan legde Nelly het zo uit dat hij het wel snapte en eventueel nog een keer of op nog een andere manier.

Zijn alle problemen op school nu op gelost? Nee natuurlijk niet maar Jor is ontzettend gegroeid! Hij is in de twee jaar dat hij naar Nelly is gegaan twee niveaus omhoog gegaan en kan nu naar de school waar hij zo graag naar toe wilde. Vol goede moed gaat hij hier aan beginnen en we denken dat hij dat op eigen kracht kan, maar mocht hij in de toekomst toch nog wat extra hulp nodig hebben dan weten we bij wie we moeten zijn!

Hier onder staat hoe Jor het bij Nelly vond:
Ik krijg echt hulp op maat. Als ik iets niet begreep kon Nelly dat voor mij op verschillende manieren uitleggen. Van visueel materiaal leer ik het meeste en daar heeft Nelly veel voorbeelden van. Ik vond niks echt stom, maar het minst leuke vond ik als we toch op papier gingen werken, wat natuurlijk ook wel eens moest. Het leukste waren de spelletjes, want ik probeerde echt van Nelly te winnen en dat lukte ook! Nelly kan heel goed uitleggen en daarom vind ik haar een 8!
16:04 16-02-2015
Wendy Post

Leeftijd of verzorger van..

moeder van Megan Post (10 jaar)
Onze dochter zit op een school voor spraak- en taalmoeilijkheden. Ze heeft veel moeite met de auditieve verwerking van taal. Wij hadden altijd al het gevoel dat het aanbod wat zij kreeg op school niet afdoende was en ze raakte eigenlijk steeds meer achter. Maar onze vinger konden we er nooit op leggen. Tot dat we op vakantie mensen tegen kwamen en hun kind leek een kopietje van onze dochter. Deze ouders adviseerde ons de" ik leer anders" methode. Dus na wat googelen en navragen kwamen op advies bij juf Nelly terecht. En vanaf het eerste moment was er een klik met ons en nog veel belangrijker... met Megan. Ze is ontzettend gegroeid op taal gebied en ze is een heel groot gedeelte van haar frustratie kwijt want ze kan de leerstof nu op een andere manier tot zich nemen. Ze is echt visueel ingesteld. Het rekenen wil echter nog niet lukken daar gaan we het volgend schooljaar mee verder. Voor nu zijn we heel erg blij geweest met alle geboden hulp en de (vaak simpele) handvatten die we toegereikt hebben gekregen van Nelly. En nu wij in haar rapport een sprong zien zijn wij én Megan zielsgelukkig! Bedankt Nelly!!"
09:23 25-06-2014
Simone Koole

Leeftijd of verzorger van..

Matthies Koole, groep 8
Matthies heeft bij Juf Nelly zijn best gedaan op een aantal onderdelen in taal waar hij op school te weinig aandacht voor kreeg. Hij was geschrokken van zijn CITO uitslag, taal had hij niet zo goed gedaan. Matthies had zelf aangegeven dat hij dat heel naar vond, hij had dit niet verwacht en daarom hebben wij besloten hem bij juf Nelly in voorbereiding op de middelbare school 10 lessen te geven voor het bijschaven van de taal. Hij heeft door extra aandacht te besteden aan de werkwoordsvormen en extra opdrachten nu wat meer bagage gekregen. Feit is dat je klassikaal niet ieder kind de aandacht kan geven wat je bij juf Nelly wel krijgt! Juf Nelly doet het ook heel speels, stelt kinderen op hun gemak. Hij ging er met plezier naar toe! Dank je wel Nelly!
22:13 24-06-2014
Aaltje

Leeftijd of verzorger van..

Femke
Femke (10 jaar) heeft Asperger, dit betekent dat Femke in de klas veel prikkels krijgt maar ook op een andere manier informatie verwerkt. Samen met school proberen we Femke te helpen, aanvankelijk door stof op dezelfde manier aan te bieden maar de resultaten waren onvoldoende.

Samen met Nelly begonnen we op een andere manier te leren. Heel erg fijn is dat je als ouder de tools en middelen aangereikt krijgt om samen met je kind te leren. Nelly is creatief en maakt ook gebruik van spelletjes. Femke gaat met plezier naar Nelly. Naast Asperger is Femke ook zeer visueel ingesteld, ook hier heeft Nelly oplossingen voor.

Gelukkig had Nelly ook door dat Femke een bril nodig had, dat geeft uiteraard rust (zeker als je al snel afgeleid bent). Naast de bril was het advies van Nelly om in de klas een kantoortje te gebruiken om zo de prikkels voor Femke te reduceren. Dit kantoortje is een soort opklap ”stemhokje”. Het zijn schotjes die door Femke omhoog getrokken kunnen worden om zelfstandig te werken. Femke is erg blij met haar StudyBuddy.

We hebben het gevoel dat we de goede weg zijn ingeslagen met hulp van Nelly. We zijn nu gericht, creatief en anders bezig. Als we op dezelfde manier waren doorgegaan dan was dat minder effectief geweest dan ”Ik leer anders”.
";
10:48 08-05-2014
Marjolein

Leeftijd of verzorger van..

moeder van Stephanie (6 jaar) uit Egmond aan den Hoef
Al vrij snel merkte ik aan mijn dochter Stephanie (6 jaar) dat ze moeite had met lezen en rekenen. Vanaf groep 1 hoor ik al dat Stephanie moeite heeft met concentratie. De eisen die gesteld worden aan een kind van 6 jaar in groep 3 vind ik, persoonlijk, erg hoog. Er is nauwelijks tijd om de geleerde stof je eigen te maken. Met als gevolg dat Stephanie onvoldoende scoorde bij de toetsen.
Mijn dochter is pienter genoeg maar heeft extra ondersteuning en een andere manier van leren nodig om toch tot een goed resultaat te kunnen komen. Vanuit school is er geen extra ondersteuning beschikbaar. Als ouder had ik het gevoel het zelf maar uit te moeten zoeken.

Via een vriendin van mij hoorde ik over Nelly Harmse. Zij ging met haar dochter naar Nelly en was erg enthousiast over de manier waarop zij werkte en de resultaten die haar dochter bereikt had.

Eerst volgde er een intake en een aantal testjes. We hebben een behandelplan opgesteld en dat ook uitgevoerd. We zijn 5 keer bij Nelly geweest en tussendoor hebben we huiswerkopdrachten gemaakt.

We hebben er zeker iets aan gehad. Stephanie leest nu vlotter. Het rekenen gaat goed en ik heb zelf als moeder geleerd hoe ik mijn kinderen iets kan leren. Ik vind het nu zelfs leuk om Stephanie te helpen.

Ik zou anderen zeker vertellen naar Nelly te gaan als ze hulp voor hun kind zoeken. Zeker doen! Het maakt het leren leuker en de ideeën en tips die Nelly heeft zijn erg interessant.

Het kost wel tijd en energie om de opdrachten uit te voeren. We hadden niet altijd zin om te oefenen maar hebben gelukkig toch doorgezet.

Stephanie vond de katten bij Nelly erg leuk maar ook de spelletjes. Stephanie haalt nu boekjes uit de bibliotheek en leest met plezier. Daar gaat het toch om, dat Stephanie het leuk vindt om te lezen!
"
17:33 18-09-2013
Moeder van

Leeftijd of verzorger van..

Pelle (bijna 12 jaar)
Pelle

Zo ga er maar eens even voor zitten. Zullen we maar starten bij het begin. Ik ben een trotse moeder van twee jongens. Onze oudste zoon Pelle heeft wat beperkingen nl pdd-nos, dyslexie en dyscalculie en is bovendien hoog-sensitief.
Pelle is begonnen op het regulier onderwijs en had het erg naar zijn zin. Ook aan vrienden had hij geen gebrek en hij werd geaccepteerd zoals hij was. Echter in groep 6 vond er een wisseling van directie plaats en ging er het een en ander veranderen op school. Eind groep 6 kregen wij te horen dat 'de rek eruit was' en Pelle beter af zou zijn op het speciaal onderwijs. Het is op dat moment schrikken maar ook wij weten dat Pelle zijn beperkingen heeft en schikken in dit lot.

We zijn op speciaal onderwijs cluster 4 terecht gekomen. Heftig en vooral verdrietig, Pelle gaat vanaf nu niet meer met plezier naar school en stapt dagelijks droevig de bus uit. Ach, dat gaat wel weer over en bovendien hebben ze alle expertise in huis voor onze zoon. Helaas viel ons dat vies tegen. Voor de kerstvakantie werden we door de leerkracht gebeld met de mededeling dat ze niet meer wisten wat ze Pelle konden aanbieden. Niets en dan ook niets wil beklijven.
Daar sta je dan als ouders en nu.......???.............als ze het op het speciaal onderwijs ook niet meer weten?

Ondertussen zat Pelle nog op Avi 2 te lezen, hakken en plakken zoals ze dat mooi noemen. Maar verdrietig werden wij er als ouders wel van. Via een collega hoorde ik van de methode "ik leer anders" voor beelddenkers, het toeval wilde dat mijn overbuurvrouw ging starten in Castricum met deze methode, en wel bij Nelly Harmse. Dat is ook nog eens dichtbij voor ons. Afijn, wij hebben een afspraak gemaakt en Nelly kwam bij ons thuis voor een intake en een test. Juf Nelly zag het wel met hem zitten en zo zijn wij gestart met het traject van Ik-Leer-Anders. Na deze 6 bijeenkomsten zagen we een flinke vooruitgang en zijn we samen een intensieve periode van ruim een jaar ingegaan. Het pakte zo goed uit en dan wil je doorpakken. Nelly Harmse heeft hem geholpen structuur te brengen in de chaos in zijn hoofd. Met veel zaken is ze echt terug gegaan naar het niveau van Pelle. Ook zijn wij thuis intensief aan de gang gegaan: Elke avond 30 minuten oefenen met Pelle.

In de mei vakantie werden we weer gebeld door de leerkracht, nu met een heel ander bericht nl: Hoe we het doen, doen we het, maar Pelle gaat met sprongen vooruit en hij leest zonder te hakken en plakken. Helaas vinden wij dat we te weinig medewerking van school gekregen hebben, anders waren we nog verder gekomen. In groep 8 zijn we ook intensief gecoacht door juf Nelly en hebben we geleerd de stof te visualiseren, een begin van een leerzame reis! Nelly leerde zelfs de spelling te visualiseren en maakte het onmogelijke mogelijk. Het is jammer dat de op school dit niet over heeft kunnen nemen, ondanks het mooie resultaat.

Maar waar het ons om gaat is dat Pelle alles kan lezen en de wereld om hem heen is vergroot. En heel belangrijk Pelle zijn eigenwaarde; hij gaat nu vol zelfvertrouwen het Voortgezet Onderwijs in. En door mijn eigen inzet en zwaaiend met de goede resultaten is het ons gelukt Pelle op een andere school in te kunnen schrijven dan dat zijn Speciale Basisschool voor mogelijk achtte. Zonder Juf Nelly hadden wij dit nooit kunnen bereiken. We zijn trots op onze zoon Pelle, Juf Nelly en mezelf als moeder dat ik dit mooie moment heb mogen meemaken, ik heb veel geleerd in positieve zin. Kortom we zijn een goede ervaring in het leven rijker en kunnen met een goed gevoel naar Juf Nelly terug kijken. En mochten we voor een hindernis komen te staan dan weten we haar te vinden!
12:24 18-07-2012
Mariska Hoebe

Leeftijd of verzorger van..

Jesse Hoebe 11 jaar.
Jesse ging altijd met tegenzin naar school, hij vond het stom en saai. Gelukkig een dyslectietest via school kunnen doen en daar kwam inderdaad duidelijk dyslectie uit, weinig concentratievermogen, korte termijngeheugen, bijna geen tijdsbesef. Gelukkig hebben we Nelly gevonden via een netwerkavond en meteen Jesse bij haar aangemeld. Het was erg schrikken toen we Jesse voor het eerst hardop hoorden lezen. Het ging hakkelend en veel woorden overslaand en soms woorden verzinnend oftewel zelf invullen wat er niet stond. We snapten meteen waarom hij nooit wou lezen. Het was daarom een hele opluchting toen we hem na de Counseling met zijn concentratiepunt vloeiend hoorden lezen, zonder overslaan of verzinnen van woorden, echt ongelooflijk. En door beelden te maken van heel veel struikel-woorden raakt hij het verhaal ook niet meer kwijt.

Ook een hele opluchting was het wat hij allemaal meer heeft kunnen leren van juf Nelly. Dat hij dyslectisch was en ook een beelddenker begrepen we wel, maar hoe je daar mee je school door kan komen was al een drama aan het worden. Nu heeft hij de tafels en zelfs de voor ons soms ook onbegrijpelijke spellingsregels eigen kunnen maken. Want hoe leg je uit waarom boom met 2 o's en bij bomen de 2de o verdwijnt en nog meer van die handigheidjes in de nederlandse spelling.

Het is aan een kant jammer dat hij net de Entreetoets heeft gemist om het resultaat te kunnen meten, maar alles wat hij heeft kunnen leren kan hij hier in Zweden ook gebruiken, behalve de spellingregels natuurlijk die zijn hier anders, maar de beelden voor woorden in welke taal dan ook blijven hetzelfde .
21:44 23-06-2012
Janine Crum

Leeftijd of verzorger van..

Robin Crum 11 jaar
Wij zijn bij Nelly gekomen na een netwerkavond. Zij zocht kinderen met Dyslexie om verder te helpen, wij hebben een kind met Dyslexie. In het begin was Robin gemotiveerd om aan de slag te gaan, zeker de eerste week intensieve training is heel waardevol geweest.

Daarna is Robin een aantal weken 2 uur bij Nelly geweest om verder te werken met een Amerikaanse methode en te werken aan zijn spelling ter voorbereiding op de Entree toets. Robin heeft heel veel geleerd en is erg vooruit gegaan met zijn spelling. Ook het oefenen van de entree toets heeft veel gedaan voor hem. De motivatie was bij Robin het laatste deel van de bijlessen wat weggezakt, maar Nelly wist hem toch te motiveren.

De resultaten van de Entree toets zijn nu net binnen en wij zijn heel trots op het resultaat. Robin heeft boven gemiddeld gescoord en op een aantal onderdelen zelfs dik boven gemiddeld. Er valt nog wel wat te verbeteren, maar het resultaat mag er zijn.
21:54 28-03-2012
Simone Zoontjes

Leeftijd of verzorger van..

Moeder van Raïsa."

Wij zijn bij Nelly gekomen na het lezen van een artikel in de zondagskrant. Onze dochter Raïsa ging niet zo lekker in groep 8. Waarschijnlijk dyslexie, veel extra uitleg nodig, het leek allemaal wel "te snel" voor haar te gaan. Het artikel in de zondagskrant ging over beelddenkers en ik herkende bij onze dochter veel dingen. Ik heb Nelly gebeld, werd meteen gerust gesteld en heb een afspraak gemaakt. Nelly deed 1 heel simpel spelletje met Raïsa en vertelde mij dat ze een beelddenker is.

We zijn daarna begonnen met de cursus "ik leer anders" en we zijn 1 keer in de week naar bijles gegaan. Het was echt verbazingwekkend hoe snel ze dit allemaal oppikte en het ook, vrij makkelijk, in de praktijk kon toepassen. Waar we voorheen dagenlang op een topotoets oefende, deden we dat nu in een kwartier en dan haalt ze nog een beter cijfer ook. De manier van aanleren is gewoon anders, waardoor ze dingen veel makkelijker oppikt.

Voordat we bij Nelly waren geweest, was het nog maar de vraag of Raïsa naar "normaal" voortgezet onderwijs zou kunnen. Nu is alles afgrond en gaat ze starten op vmbo kader en haar leraar verwacht dat ze de overstap naar gemengd wel zal gaan maken. Super trots ben je dan natuurlijk als moeder en dankbaar dat je iemand zoals Nelly gevonden hebt !

Aan alle ouders die twijfelen of denken dat hun kind anders leert dan anderen, zou ik zeggen, bel Nelly, zij kan zoveel kinderen een duwtje in de rug geven. Het geeft je kind en jezelf zo veel rust als je weet hoe je het wel moet doen. Wij hebben er geen seconde spijt van gehad en zijn Nelly heel erg dankbaar. Wij gebruiken de door Nelly aangeleerde methode nog dagelijks. Onze puzzel is echt op zijn plek gevallen!!";
11:41 28-03-2012
Raïsa, 12 jaar
Ik ben naar Nelly Harmse gegaan om dat ik beter in rekenen en spelling wilde worden en omdat ik en mijn moeder een hoger niveau voor de hogere school wilden.

Ik wilde graag leren hoe ik beter kan leren.
Dat is me gelukt omdat Nelly zulke goede tips en begeleiding gaf.
Ik zou mijn vrienden aanraden om naar Nelly te gaan omdat ze de beste begeleider is die ik ooit had durven dromen. Bv. ik was een keer te laat begonnen met het leren van aardrijkskunde. Nelly heeft mij toen uitgelegd hoe ik dat moest leren, ik haalde daardoor toch een g !!

Ik vond het leukste om te leren; het alfabet. Ik kan het nu van voor naar achter en van achter naar voren opzeggen. Ik vond rekenen minder leuk!

Dus als je moeite hebt bijvoorbeeld met rekenen, kan je bij Nelly komen en ze is heel betrouwbaar, dus ga naar Nelly Harmse toe als je problemen hebt met iets!!
februari 2012